Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dominik Piaskowski

Kancelaria Komornicza nr XI w Poznaniu

Informacje | Zaliczki | Częste Pytania | Pisma | Kontakt

Strona Główna

Wzory pism w toku postępowania egzekucyjnego

WNIOSKI EGZEKUCYJNE
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych
Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
Oświadczenie o wyborze komornika

WNIOSKI W SPRAWACH ALIMENTACYJNYCH

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Wniosek o wydanie zaświadczenia do funduszu alimentacyjnego
Wniosek o umorzenie/zawieszenie postępowania egzekucyjnego

WNIOSKI W TOKU POSTĘPOWANIA

Wniosek o zwrot nadpłaty
Wniosek o przekazywanie należności na rachunek bankowy wierzyciela
Wskazanie dodatkowych sposobów egzekucji

Powyższe dokumenty można po pobraniu, wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu złożyć bezpośrednio w kancelarii komornika lub nadesłać pocztą na jej adres.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. Witryna ma charakter jedynie informacyjny.
Exsecutio iuris non habet iniuriam